Skip to content
1.10.2021

Välkommen till årsmötet 2021

Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf. har sitt årsmöte
måndagen 18.10.2021 kl. 18:00 i Auditoriet på Tölötorgsgatan 2, Helsingfors.